View Single Post
Old 08-17-2015, 04:14 AM   #8 (permalink)
dailam
Junior Member
 
Join Date: Aug 2015
Location: hà nội
Posts: 1
van tai hang hoa

bạn viết tiếng việt như vậy có sợ bị banner nick không vậy
(Offline)   Reply With Quote